ชื่อ:  2343_1.jpg
ครั้ง: 2
ขนาด:  249.0 กิโลไบต์
ปัจจุบันเกษตรกรมีความสนใจในการเลี้ยงเป็ดเนื้อบาบารี่เพิ่มสูงขึ้น เพราะสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงที่สั้นและตลาดมีความต้องการสูง เพราะคุณภาพเนื้อที่มากและดีเหมาะแก่การนำไปประกอบอาหารเพื่อการบริโภค แต่เกษตรกรรายใหม่ก็ต้องพบกับปัญหามากมายในการเลี้ยงเป็ดเนื้อบาบารี่ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจทำให้บางรายถึงกับขาดทุน ดังนั้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัด จ.จันทบุรีจึงลงพื้นที่ไปพบกับคุณสนิท ชูเวช เกษตรกรหมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรผู้มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงเป็ดบาบารี่มายาวนาน คุณสนิท ชูเวช จึงได้แนะนำเทคนิคการป้องกันเป็ดเนื้อกัดกินขนกันเองให้เจ้าหน้าที่สถานี วิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัด จ.จันทบุรี ไปเผยแพร่เพื่อแก้ปัญหาเป็ดกัดกินขนกันเองซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ไม่สามารถ ขายเป็ดเนื้อที่เลี้ยงได้ นำไปสู่ภาวะขาดทุนให้เกษตรกร
ชื่อ:  2343_2.jpg
ครั้ง: 2
ขนาด:  310.0 กิโลไบต์
คุณสนิท ชูเวช เกษตรกรหมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรผู้มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงเป็ดบาบารี่แนะนำการป้องกันการกัด กินขนในเป็ดเนื้อบาบารี่ ดังนี้

เทคนิคการป้องกันการกัดกินขนในเป็ดเนื้อบาบารี่

- เริ่มจากการเลือกสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงเลี้ยงเป็ด มีหลังคาสูงโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความเครียดและการแออัดของเป็ดเนื้อบาบารี่
- หลังจากนั้นจึงทำการปล่อยเป็ดเนื้อบาบารี่เข้าโรงเลี้ยง ทำการให้น้ำและอาหารวันละ 1 มื้อ
- เมื่อเป็ดมีอายุประมาณ 1 เดือน ให้คอยสังเกตอาการของเป็ดเนื้อบาบารี่ หากพบว่าเป็ดเนื้อบาบารี่กินอาหารน้อยลง และเริ่มกัดกินขนกันเองให้นำกรรไกรที่มีความคมมาทำการตัดบริเวณปลายปากของ เป็ดเนื้อบาบารี่ทั้งปากบนและปากล่างประมาณ 0.5 เซนติเมตร
- จะพบว่าเป็ดเนื้อบาบารี่มีเลือดออกบริเวณปากที่ถูกตัด ให้ทำการปล่อยเป็ดเนื้อบาบารี่ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน เป็ดเนื้อบาบารี่จะเริ่มกินอาหารได้ตามปกติ และพบว่าเป็ดเนื้อบาบารี่จะไม่กัดกินขนกันอีก ทำให้เป็ดเนื้อบาบารี่เจริญเติบโตได้ดี และปัญหาเป็ดเนื้อบาบารี่กัดกินขนก็จะหมดไป